1

Idealuri ideale, idealizate-n ideal,
Idealizeaza idealuri, idealizant de ideale.

(scrisă în 6 septembrie 2004)

Reclame